Light Assistant for EMAMENKO
Makeup/Hair: Sona Arzumanyan  |  Model: Julia Ezhelova  |  Set Designer: Alina Terekhina
Photographer: Arina Starykh  |  Fashion Designer: Elena Mamenko  |  Light: Aleksandr Vrublevskiy
Wardrobe Stylist: Olesya Borovik | Producer: Anna Leonova
Light Assistant for БЕРУ!
Photographer: Dmitry Dashkov  |  Art Director: Dmitry DashkovJulya Kimaeva
Producer: Olga Sedneva  |  Set Designer: Julia Goncharova  |  Light: Aleksandr Vrublevskiy

Light Assistant for re:Store
Photographer: Dmitry Dashkov  |  Set Designer: Maria Shymchuk
Set Designer asistant: Olesya Lavrinenko  |  Light: Aleksandr Vrublevskiy  |  Agency: NLO Marketing
Back to Top